Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | " | ( | | Keine

NachnamePersonen
"Hetze" gesch. Ehrig geb. Friedemann
"HETZE" GESCH. EHRIG GEB. FRIEDEMANN1
1
(Friedel)?
(FRIEDEL)?1
1
(Steffan)
(STEFFAN)1
1
Altendorf
ALTENDORF3
3
Altendorf geb.Hartmann
ALTENDORF GEB.HARTMANN1
1
Andrä
ANDRÄ2
2
Andrä geb. Große
ANDRÄ GEB. GROßE1
1
Andrä geb. unbekannt
ANDRÄ GEB. UNBEKANNT1
1
Angermann
ANGERMANN4
4
Angermann geb. Kinne
ANGERMANN GEB. KINNE1
1
Angermann geb. Schille
ANGERMANN GEB. SCHILLE1
1
Arndt
ARNDT1
1
Bauer
BAUER6
6
Bauer geb. Nietsch verw. Grau
BAUER GEB. NIETSCH VERW. GRAU1
1
Baum
BAUM3
3
Baum geb. Heckler
BAUM GEB. HECKLER1
1
Bayindir
BAYINDIR3
3
Bayindir geb. Wirth
BAYINDIR GEB. WIRTH1
1
Beier geb. Gulden
BEIER GEB. GULDEN1
1
Beisig
BEISIG4
4
Beisig geb. Steiger
BEISIG GEB. STEIGER1
1
Beisig geb. Törpisch
BEISIG GEB. TÖRPISCH1
1
Bergner
BERGNER2
2
Bergner geb. Mandler
BERGNER GEB. MANDLER1
1
Bergner geb. Undeutsch
BERGNER GEB. UNDEUTSCH1
1
Bille
BILLE3
3
Bille geb. Greiner
BILLE GEB. GREINER1
1
Bille geb. Großmann
BILLE GEB. GROßMANN1
1
Bille geb. Heilig
BILLE GEB. HEILIG1
1
Bille geb. Seifert
BILLE GEB. SEIFERT1
1
Birke
BIRKE1
1
Birke geb. Hartmann
BIRKE GEB. HARTMANN1
1
Birr
BIRR1
1
Birr geb. Hoffmann
BIRR GEB. HOFFMANN1
1
Blenke
BLENKE3
3
Blenke geb. Harlaß
BLENKE GEB. HARLAß1
1
Böhm
BÖHM2
2
Bohn
BOHN2
2
Brückner
BRÜCKNER1
1
Büchner
BÜCHNER2
2
Claus
CLAUS1
1
Claus geb. Richter
CLAUS GEB. RICHTER1
1
Dachselt
DACHSELT2
2
Denzel
DENZEL4
4
Dietze
DIETZE1
1
Dietze geb. Friedemann
DIETZE GEB. FRIEDEMANN1
1
Dingler
DINGLER2
2
Dinkler
DINKLER11
11
Dinkler geb. Bohn
DINKLER GEB. BOHN1
1
Dinkler geb. Bosecker
DINKLER GEB. BOSECKER1
1
Dinkler geb. Dinkler
DINKLER GEB. DINKLER1
1
Dinkler geb. Lautensack
DINKLER GEB. LAUTENSACK1
1
Dinkler geb. Schiller
DINKLER GEB. SCHILLER1
1
Dinkler geb. Zetzmann
DINKLER GEB. ZETZMANN1
1
Dittrich
DITTRICH1
1
Dittrich geb. unbekannt
DITTRICH GEB. UNBEKANNT1
1
Dressel
DRESSEL4
4
Dressel geb. Schulze
DRESSEL GEB. SCHULZE1
1
Ebert
EBERT1
1
Ehrig
EHRIG23
23
Ehrig geb. Günther
EHRIG GEB. GÜNTHER1
1
Ehrig geb. Herrmann
EHRIG GEB. HERRMANN1
1
Ehrig geb. Herrnann
EHRIG GEB. HERRNANN1
1
Ehrig geb. Hoffmann
EHRIG GEB. HOFFMANN1
1
Ehrig geb. Köhler
EHRIG GEB. KÖHLER1
1
Ehrig geb. Krauße
EHRIG GEB. KRAUßE1
1
Ehrig geb. Semmler
EHRIG GEB. SEMMLER1
1
Ehrig geb. Thiele
EHRIG GEB. THIELE1
1
Ehrig geb. unbekannt
EHRIG GEB. UNBEKANNT5
5
Ehrig geb. Weigelt
EHRIG GEB. WEIGELT1
1
Ehrig geb.Pilz
EHRIG GEB.PILZ1
1
Eichler
EICHLER1
1
Eichler geb. Andrä
EICHLER GEB. ANDRÄ1
1
Eisenblätter geb. Angermann
EISENBLÄTTER GEB. ANGERMANN1
1
Eisenlöffel
EISENLÖFFEL1
1
Englitzky
ENGLITZKY2
2
Enklitzky geb. Wolf
ENKLITZKY GEB. WOLF1
1
Eschke
ESCHKE5
5
Eschke geb. Bauer gesch. Büchner
ESCHKE GEB. BAUER GESCH. BÜCHNER1
1
Eschke geb. Büchner
ESCHKE GEB. BÜCHNER1
1
Eschke geb. Kowalewski
ESCHKE GEB. KOWALEWSKI1
1
Fichtmüller
FICHTMÜLLER1
1
Fidorra
FIDORRA1
1
Fidorra geb. Hartmann
FIDORRA GEB. HARTMANN1
1
Finger
FINGER1
1
Finger geb. Gulden
FINGER GEB. GULDEN1
1
Fischer
FISCHER1
1
Fischer geb. Wetzel
FISCHER GEB. WETZEL1
1
Fischer geb.Wetzel
FISCHER GEB.WETZEL1
1
Förster
FÖRSTER2
2
Förster geb. Höppner
FÖRSTER GEB. HÖPPNER1
1
Förster geb. Sachsenweger
FÖRSTER GEB. SACHSENWEGER1
1
Frank
FRANK1
1
Frank geb. unbekannt
FRANK GEB. UNBEKANNT1
1
Friedemann
FRIEDEMANN1
1
Friedemann geb. Kirchen
FRIEDEMANN GEB. KIRCHEN1
1
Frömberg
FRÖMBERG2
2
Frömberg geb. Steiger
FRÖMBERG GEB. STEIGER1
1
Fuchs
FUCHS4
4
Fuchs geb. Hartmann
FUCHS GEB. HARTMANN1
1
Galle
GALLE3
3
Galle geb. Hartmann
GALLE GEB. HARTMANN1
1
Gärtner
GÄRTNER2
2
Gärtner geb. Schelmerings
GÄRTNER GEB. SCHELMERINGS1
1
Gärtner geb. Uhlig
GÄRTNER GEB. UHLIG1
1
geb. Galle
GEB. GALLE1
1
geb. Wolf
GEB. WOLF1
1
Gebühr
GEBÜHR3
3
Gebühr geb. Lehnert
GEBÜHR GEB. LEHNERT2
2
Geissdorf
GEISSDORF3
3
Geissdorf geb. Ebert
GEISSDORF GEB. EBERT1
1
Geissdorf geb. Hübsch
GEISSDORF GEB. HÜBSCH1
1
Gischka geb. Beisig
GISCHKA GEB. BEISIG2
2
Gischka geb. Golde
GISCHKA GEB. GOLDE1
1
Gischka geb. Steiger
GISCHKA GEB. STEIGER1
1
Göring
GÖRING9
9
Gotsch
GOTSCH1
1
Gotsch geb. Lorenz
GOTSCH GEB. LORENZ1
1
Gräbner
GRÄBNER4
4
Gräbner geb. Tischmacher
GRÄBNER GEB. TISCHMACHER1
1
Graf
GRAF3
3
Graf geb. Hartmann
GRAF GEB. HARTMANN1
1
Grau
GRAU1
1
Große
GROßE1
1
Große - Drechsler geb. unbekannt
GROßE - DRECHSLER GEB. UNBEKANNT1
1
Gulden
GULDEN4
4
Gulden geb. Friedemann
GULDEN GEB. FRIEDEMANN1
1
Gulden gesch. Dinkler geb. Luzak
GULDEN GESCH. DINKLER GEB. LUZAK1
1
Günther
GÜNTHER4
4
Günther geb. Schubert
GÜNTHER GEB. SCHUBERT1
1
Günther geb. unbekannt
GÜNTHER GEB. UNBEKANNT1
1
Günther-Schmalz
GÜNTHER-SCHMALZ1
1
Gutgesell
GUTGESELL1
1
Harlaß
HARLAß4
4
Harlaß geb. Hartmann
HARLAß GEB. HARTMANN1
1
Harlaß geb. Hoffmann
HARLAß GEB. HOFFMANN1
1
Hartmann
HARTMANN65
65
Hartmann geb.
HARTMANN GEB.2
2
Hartmann geb. Böhm
HARTMANN GEB. BÖHM1
1
Hartmann geb. Brettschneider
HARTMANN GEB. BRETTSCHNEIDER1
1
Hartmann geb. Brückner
HARTMANN GEB. BRÜCKNER1
1
Hartmann geb. Dittrich
HARTMANN GEB. DITTRICH1
1
Hartmann geb. Ehrig
HARTMANN GEB. EHRIG1
1
Hartmann geb. Fischer
HARTMANN GEB. FISCHER1
1
Hartmann geb. Hartmann
HARTMANN GEB. HARTMANN1
1
Hartmann geb. Heinen
HARTMANN GEB. HEINEN1
1
Hartmann geb. Kasperzyk
HARTMANN GEB. KASPERZYK1
1
Hartmann geb. Langner
HARTMANN GEB. LANGNER1
1
Hartmann geb. Lorenz
HARTMANN GEB. LORENZ1
1
Hartmann geb. Möbius
HARTMANN GEB. MÖBIUS2
2
Hartmann geb. Neubert
HARTMANN GEB. NEUBERT1
1
Hartmann geb. Otto
HARTMANN GEB. OTTO1
1
Hartmann geb. Penkert
HARTMANN GEB. PENKERT1
1
Hartmann geb. Pfar
HARTMANN GEB. PFAR1
1
Hartmann geb. Schmidt
HARTMANN GEB. SCHMIDT1
1
Hartmann geb. unbekannt
HARTMANN GEB. UNBEKANNT2
2
Hartmann geb. Wolf
HARTMANN GEB. WOLF1
1
Hartmann geb. Zschammer
HARTMANN GEB. ZSCHAMMER1
1
Hartmann Törpisch geb. Große
HARTMANN TÖRPISCH GEB. GROßE1
1
Haske geb. Törpisch
HASKE GEB. TÖRPISCH1
1
Heckler
HECKLER3
3
Heckler geb. Hartmann
HECKLER GEB. HARTMANN1
1
Heckler geb. Luzens
HECKLER GEB. LUZENS1
1
Heckler geb. Nöltner
HECKLER GEB. NÖLTNER1
1
Heike
HEIKE5
5
Heike geb. Andrä
HEIKE GEB. ANDRÄ1
1
Heike geb. Rothe
HEIKE GEB. ROTHE1
1
Heiland geb. Wolf
HEILAND GEB. WOLF1
1
Heinen
HEINEN2
2
Heinen geb. Lingen
HEINEN GEB. LINGEN1
1
Heiner
HEINER1
1
Heinze
HEINZE1
1
Helke
HELKE1
1
Helke verw. Schumann verw. Kinne geb. Schiller
HELKE VERW. SCHUMANN VERW. KINNE GEB. SCHILLER1
1
Hempel
HEMPEL1
1
Hering
HERING1
1
Herrmann
HERRMANN1
1
Herrmann geb. Loos
HERRMANN GEB. LOOS1
1
Hetze
HETZE5
5
Hetze geb. ( Brodauf)
HETZE GEB. ( BRODAUF)1
1
Hetze geb. ( unbekannt )
HETZE GEB. ( UNBEKANNT )1
1
Hetze geb. Kalthofen
HETZE GEB. KALTHOFEN1
1
Hilbert
HILBERT11
11
Hilbert geb. Roennicke
HILBERT GEB. ROENNICKE1
1
Hilbert Hartmann geb. Zwick
HILBERT HARTMANN GEB. ZWICK1
1
Hoffmann
HOFFMANN4
4
Hoffmann geb. Claus
HOFFMANN GEB. CLAUS1
1
Hoffmann geb. Meyer
HOFFMANN GEB. MEYER1
1
Hoffmann geb. Schade
HOFFMANN GEB. SCHADE1
1
Hoffmann geb. Steiger
HOFFMANN GEB. STEIGER1
1
Hofmann
HOFMANN5
5
Hofmann geb. Lorenz
HOFMANN GEB. LORENZ1
1
Hofmann geb. Mende
HOFMANN GEB. MENDE1
1
Höll
HÖLL1
1
Höll geb. Ehrig
HÖLL GEB. EHRIG1
1
Hollnecker
HOLLNECKER12
12
Hollnecker geb. Franke
HOLLNECKER GEB. FRANKE1
1
Hollnecker geb. Gulden
HOLLNECKER GEB. GULDEN1
1
Hollnecker geb. Schulz?
HOLLNECKER GEB. SCHULZ?1
1
Hollnecker geb. unbekannt
HOLLNECKER GEB. UNBEKANNT1
1
Hollnecker geb. Wolf
HOLLNECKER GEB. WOLF1
1
Horn
HORN1
1
Horn verw. Nöltner geb. Brose
HORN VERW. NÖLTNER GEB. BROSE1
1
Hornig
HORNIG3
3
Hornig geb. unbek. gesch. Günther
HORNIG GEB. UNBEK. GESCH. GÜNTHER1
1
Hornig verw. Hartmann geb. Richter
HORNIG VERW. HARTMANN GEB. RICHTER1
1
Hübsch
HÜBSCH1
1
Jäckel
JÄCKEL1
1
Janoch geb. Kieß
JANOCH GEB. KIEß1
1
Jans
JANS2
2
Jans geb. Zwick
JANS GEB. ZWICK1
1
Janz
JANZ1
1
Joch
JOCH3
3
Joch geb.Hartmann
JOCH GEB.HARTMANN1
1
Kadanik
KADANIK1
1
Kaden
KADEN1
1
Kaden geb. unbekannt
KADEN GEB. UNBEKANNT1
1
Kahnt - geschiedene Hartmann - geb. Sebastian
KAHNT - GESCHIEDENE HARTMANN - GEB. SEBASTIAN1
1
Kämpfer
KÄMPFER1
1
Karow
KAROW3
3
Kauße
KAUßE1
1
Kies geb. unbekannt
KIES GEB. UNBEKANNT1
1
Kieß
KIEß5
5
Kieß geb. unbekannt
KIEß GEB. UNBEKANNT2
2
Kinne
KINNE2
2
Kinne geb. Bauer
KINNE GEB. BAUER1
1
Kinne geb. unbekannt
KINNE GEB. UNBEKANNT1
1
Kirchen
KIRCHEN1
1
Kitke geb. Klein
KITKE GEB. KLEIN1
1
Klanke
KLANKE3
3
Klanke geb. Hartmann
KLANKE GEB. HARTMANN1
1
Klein
KLEIN2
2
Klein geb. Birke
KLEIN GEB. BIRKE1
1
Klemm
KLEMM1
1
Koch
KOCH4
4
Koch geb.
KOCH GEB.1
1
Koch geb. Steiger
KOCH GEB. STEIGER1
1
Köhler
KÖHLER3
3
Köhler geb. Behnisch
KÖHLER GEB. BEHNISCH1
1
Köhler geb. Förster
KÖHLER GEB. FÖRSTER1
1
Köhler geb. Müller
KÖHLER GEB. MÜLLER1
1
Konrad
KONRAD2
2
Konrad geb. Hartmann
KONRAD GEB. HARTMANN1
1
Körner
KÖRNER4
4
Körner geb. Hartmann
KÖRNER GEB. HARTMANN1
1
Körner geb. Jähnert
KÖRNER GEB. JÄHNERT1
1
Krajewski
KRAJEWSKI1
1
Kranz
KRANZ2
2
Kranz geb. Hartmann
KRANZ GEB. HARTMANN1
1
Kratzsch geb. Hartmann
KRATZSCH GEB. HARTMANN1
1
Krause
KRAUSE1
1
Krauße
KRAUßE1
1
Krauße geb. Mann
KRAUßE GEB. MANN1
1
Kraut
KRAUT3
3
Kraut geb. Andrä
KRAUT GEB. ANDRÄ1
1
Kraut geb. Kögler
KRAUT GEB. KÖGLER1
1
Krumbholz
KRUMBHOLZ9
9
Krumbholz geb. Gulden
KRUMBHOLZ GEB. GULDEN1
1
Krumbholz geb. Höppe
KRUMBHOLZ GEB. HÖPPE1
1
Krumbholz geb. Laube
KRUMBHOLZ GEB. LAUBE1
1
Krumbholz geb. Thomas
KRUMBHOLZ GEB. THOMAS1
1
Küttler
KÜTTLER1
1
Landschulz
LANDSCHULZ2
2
Lang
LANG4
4
Lange
LANGE1
1
Langer
LANGER1
1
Langner
LANGNER2
2
Langner geb. Schmidt
LANGNER GEB. SCHMIDT1
1
Leder
LEDER2
2
Leder geb. Dachselt Schöne@N.N.
LEDER GEB. DACHSELT / SCHÖNE1
1
Lerz
LERZ1
1
Lerz geb. Hartmann
LERZ GEB. HARTMANN1
1
Leutner
LEUTNER2
2
Lingen
LINGEN7
7
LIngen geb.
LINGEN GEB.1
1
Lingen geb. Stein
LINGEN GEB. STEIN1
1
Lingen geb.Przybylla
LINGEN GEB.PRZYBYLLA1
1
Lippmann
LIPPMANN2
2
Lippmann geb. Hartmann
LIPPMANN GEB. HARTMANN1
1
Lohse
LOHSE1
1
Loos
LOOS7
7
Loos geb. Gärtner
LOOS GEB. GÄRTNER1
1
Loos geb. Loose
LOOS GEB. LOOSE1
1
Loos geb. Löser
LOOS GEB. LÖSER1
1
Loos geb. May
LOOS GEB. MAY1
1
Loos geb. Pflugbeil
LOOS GEB. PFLUGBEIL1
1
Loos geb. Schaarschmidt
LOOS GEB. SCHAARSCHMIDT2
2
Loose
LOOSE1
1
Loose geb. Wagner
LOOSE GEB. WAGNER1
1
Lorenz
LORENZ7
7
Lorenz - geschiedene Kämpfer - geb. Hartmann
LORENZ - GESCHIEDENE KÄMPFER - GEB. HARTMANN1
1
Lorenz geb.
LORENZ GEB.1
1
Lorenz geb. Dressel
LORENZ GEB. DRESSEL1
1
Lorenz geb. Warnicke
LORENZ GEB. WARNICKE1
1
Löser
LÖSER2
2
Löser geb. Lohs
LÖSER GEB. LOHS1
1
Löser geb. Loos
LÖSER GEB. LOOS1
1
Ludwig geb. Gulden
LUDWIG GEB. GULDEN1
1
Mc Carthy
MAC CARTHY3
3
Mc Carthy geb. Wetzel
MAC CARTHY GEB. WETZEL1
1
Mann
MANN2
2
Matthes
MATTHES2
2
May
MAY2
2
May geb. unbekannt
MAY GEB. UNBEKANNT1
1
May geb.Gärtner
MAY GEB.GÄRTNER1
1
Meninger geb. Klein
MENINGER GEB. KLEIN1
1
Menz
MENZ2
2
Meyer
MEYER4
4
Meyer geb. Geissdorf
MEYER GEB. GEISSDORF1
1
Meyer geb. Schreier
MEYER GEB. SCHREIER1
1
Möbius
MÖBIUS3
3
Möbius geb. Dinkler
MÖBIUS GEB. DINKLER1
1
Möbius geb. unbekannt
MÖBIUS GEB. UNBEKANNT1
1
Morgenstern
MORGENSTERN2
2
Morgenstern geb. Kaden
MORGENSTERN GEB. KADEN1
1
Morgenstern geb. unbekannt
MORGENSTERN GEB. UNBEKANNT1
1
Müller
MÜLLER6
6
Müller geb. Heckler
MÜLLER GEB. HECKLER1
1
Müller geb. Lorenz
MÜLLER GEB. LORENZ1
1
Nauck
NAUCK1
1
Nauck geb. Krumbholz
NAUCK GEB. KRUMBHOLZ1
1
Neddemeyer
NEDDEMEYER5
5
Neddemeyer geb. Sittich
NEDDEMEYER GEB. SITTICH1
1
Nietsch
NIETSCH2
2
Nitzold
NITZOLD1
1
Nitzold geb.Galle
NITZOLD GEB.GALLE1
1
Noffz geb. Angermann
NOFFZ GEB. ANGERMANN1
1
Nöltner
NÖLTNER4
4
Nöltner geb. unbekannt
NÖLTNER GEB. UNBEKANNT1
1
Oehme geb. Ehrig
OEHME GEB. EHRIG1
1
Oeser
OESER1
1
Oeser geb. Krause
OESER GEB. KRAUSE1
1
Opalka
OPALKA3
3
Opalka geb. Krumbholz
OPALKA GEB. KRUMBHOLZ1
1
Pal
PAL4
4
Pal geb. Fechner
PAL GEB. FECHNER1
1
Pal geb. Korn
PAL GEB. KORN1
1
Paust
PAUST1
1
Paust?
PAUST?2
2
Pflugbeil
PFLUGBEIL6
6
Pflugbeil geb. Finsterwalde
PFLUGBEIL GEB. FINSTERWALDE1
1
Pflugbeil geb. Müller
PFLUGBEIL GEB. MÜLLER1
1
Pflugbeil geb. Ullmann
PFLUGBEIL GEB. ULLMANN1
1
Pflugbeil geb. unbekannt
PFLUGBEIL GEB. UNBEKANNT1
1
Pötzel geb. Nöltner
PÖTZEL GEB. NÖLTNER1
1
Renner
RENNER2
2
Renner geb. Hoffmann
RENNER GEB. HOFFMANN2
2
Richter
RICHTER3
3
Richter geb. Danndorf
RICHTER GEB. DANNDORF1
1
Riehl
RIEHL1
1
Riehl geb. Hartmann
RIEHL GEB. HARTMANN1
1
Roennicke
ROENNICKE1
1
Roennicke geb. Jahn
ROENNICKE GEB. JAHN1
1
Röhlig
RÖHLIG1
1
Rosenberg
ROSENBERG1
1
Rösler
RÖSLER2
2
Rösler geb. Kraut
RÖSLER GEB. KRAUT1
1
Rubel
RUBEL2
2
Rubel geb. Schmidt
RUBEL GEB. SCHMIDT1
1
Rummler
RUMMLER1
1
Sachsenweger
SACHSENWEGER1
1
Sachsenweger geb. Oeser
SACHSENWEGER GEB. OESER1
1
Salomon
SALOMON1
1
Salomon geb. Törpisch
SALOMON GEB. TÖRPISCH1
1
Sambale
SAMBALE5
5
Sambale geb. Hofmann
SAMBALE GEB. HOFMANN1
1
Sambale geb. Schetzau
SAMBALE GEB. SCHETZAU1
1
Schaarschmidt
SCHAARSCHMIDT2
2
Schaarschmidt geb. Meyer
SCHAARSCHMIDT GEB. MEYER1
1
Schade
SCHADE2
2
Schade geb. Hartmann
SCHADE GEB. HARTMANN1
1
Schiller
SCHILLER4
4
Schiller geb. Losch
SCHILLER GEB. LOSCH1
1
Schiller geb. Nietsch
SCHILLER GEB. NIETSCH1
1
Schmalz
SCHMALZ4
4
Schmalz - Shabir geb. Bauer
SCHMALZ - SHABIR GEB. BAUER1
1
Schmidt
Schmidt
SCHMIDT1
5
6
6
Schmidt geb. unbekannt
SCHMIDT GEB. UNBEKANNT2
2
Schmidt gesch. Hilbert
SCHMIDT GESCH. HILBERT1
1
Schmieder
SCHMIEDER1
1
Schoene
SCHOENE1
1
Schoene geb. Hartmann
SCHOENE GEB. HARTMANN1
1
Schreiber
SCHREIBER1
1
Schreiber geb. LAngner
SCHREIBER GEB. LANGNER1
1
Schreier
SCHREIER1
1
Schreier geb. unbekannt
SCHREIER GEB. UNBEKANNT1
1
Schröder
SCHRÖDER2
2
Schrödter
SCHRÖDTER3
3
Schröter geb. Eschke
SCHRÖTER GEB. ESCHKE1
1
Schuchert
SCHUCHERT1
1
Schulze
SCHULZE2
2
Schulze geb. Kohlisch
SCHULZE GEB. KOHLISCH1
1
Schumann
SCHUMANN1
1
Schwindel
SCHWINDEL1
1
Seiferheld
SEIFERHELD3
3
Seiferheld geb. Hartmann
SEIFERHELD GEB. HARTMANN1
1
Seifert
SEIFERT2
2
Seifert geb. Morgenstern
SEIFERT GEB. MORGENSTERN1
1
Selzer geb. Sambale
SELZER GEB. SAMBALE1
1
Sieke geb. Hollnecker
SIEKE GEB. HOLLNECKER1
1
Sittich
SITTICH2
2
Sittich geb.
SITTICH GEB.1
1
Sittich geb. Dressel
SITTICH GEB. DRESSEL1
1
Sommer
SOMMER2
2
Sommer geb. Hartmann
SOMMER GEB. HARTMANN1
1
Sonneberg
SONNEBERG4
4
Sonneberg geb. Sittich
SONNEBERG GEB. SITTICH1
1
Springer geb. Sambale
SPRINGER GEB. SAMBALE1
1
Springmeier geb. Törpisch
SPRINGMEIER GEB. TÖRPISCH1
1
Steiger
STEIGER13
13
Steiger geb. Hartmann
STEIGER GEB. HARTMANN1
1
Steiger geb. May
STEIGER GEB. MAY1
1
Steiger geb. Seiferth
STEIGER GEB. SEIFERTH1
1
Stephanie geb. Hetze
STEPHANIE GEB. HETZE1
1
Stopp
STOPP1
1
Sturz
STURZ3
3
Sturz geb. Fuhrmann
STURZ GEB. FUHRMANN1
1
Sütö
SÜTÖ1
1
Tarcsai
TARCSAI3
3
Teichmann
TEICHMANN2
2
Teichmann geb. unbekannt
TEICHMANN GEB. UNBEKANNT1
1
Thiele
THIELE1
1
Thiele geb. Martin
THIELE GEB. MARTIN1
1
Tischmacher
TISCHMACHER9
9
Tischmacher geb. Bergner
TISCHMACHER GEB. BERGNER1
1
Tischmacher geb. Hartmann
TISCHMACHER GEB. HARTMANN1
1
Tischmacher geb. Leister
TISCHMACHER GEB. LEISTER1
1
Törpisch
TÖRPISCH3
3
Trautmann geb. Angermann
TRAUTMANN GEB. ANGERMANN1
1
Ullmann
ULLMANN1
1
Ullmann geb. Richter
ULLMANN GEB. RICHTER1
1
Unbekannt
unbekannt
UNBEKANNT12
15
27
27
unbekannt geb. Bauer
UNBEKANNT GEB. BAUER1
1
Unbekannt geb. Ehrig
UNBEKANNT GEB. EHRIG1
1
unbekannt geb. Galle
UNBEKANNT GEB. GALLE2
2
unbekannt geb. Hartmann
UNBEKANNT GEB. HARTMANN4
4
unbekannt geb. Kirchen
UNBEKANNT GEB. KIRCHEN2
2
unbekannt geb. Möbius
UNBEKANNT GEB. MÖBIUS1
1
unbekannt geb. Schwindel
UNBEKANNT GEB. SCHWINDEL1
1
unbekannt geb. Zwick
UNBEKANNT GEB. ZWICK1
1
unbekannt. geb. Hartmann
UNBEKANNT. GEB. HARTMANN1
1
undefined
UNDEFINED4
4
Urban
URBAN2
2
Urban geb. unbekannt
URBAN GEB. UNBEKANNT1
1
Von Grüningen geb. Kämpfer
VON GRÜNINGEN GEB. KÄMPFER1
1
Wagenbrett
WAGENBRETT1
1
Wagner
WAGNER3
3
Wagner geb. unbekannt
WAGNER GEB. UNBEKANNT1
1
Walpert
WALPERT1
1
Walpert geb. Sittich
WALPERT GEB. SITTICH1
1
Waren geb. Gulden
WAREN GEB. GULDEN1
1
Wasowiecz
WASOWIECZ3
3
Wasowiecz geb. Dietze
WASOWIECZ GEB. DIETZE1
1
Weigelt
WEIGELT2
2
Weigelt geb. Schmieder
WEIGELT GEB. SCHMIEDER1
1
Weingärtner
WEINGÄRTNER3
3
Weingärtner geb. Eichler
WEINGÄRTNER GEB. EICHLER1
1
Weingärtner geb. unbekannt
WEINGÄRTNER GEB. UNBEKANNT1
1
Weisheit geb. Hollnecker
WEISHEIT GEB. HOLLNECKER1
1
Werner
WERNER1
1
Werner?
WERNER?1
1
Wernitz
WERNITZ6
6
Wernitz geb. Hartmann
WERNITZ GEB. HARTMANN1
1
Wetzel
WETZEL1
1
Wetzel geb. Steiger
WETZEL GEB. STEIGER1
1
Wingärtner
WINGÄRTNER1
1
Wirth
WIRTH2
2
Wirth ?
WIRTH ?1
1
Wirth geb. Möbius
WIRTH GEB. MÖBIUS1
1
Wolf
WOLF2
2
Wolf geb. Donnhauser
WOLF GEB. DONNHAUSER1
1
Wunderlich
WUNDERLICH2
2
Wunderlich geb. Eichler
WUNDERLICH GEB. EICHLER1
1
Zeissler
ZEISSLER2
2
Zemelka
ZEMELKA1
1
Zwick
ZWICK11
11
Zwick geb. Frank
ZWICK GEB. FRANK1
1
Zyron geb. Langner
ZYRON GEB. LANGNER1
1